BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11         1                       1             1     1 1                   1 1 1     1                         1 1     00
01 14 1 1 1             1 1 1               1                     1                         2           1   1         1 1   01
02 15     1           1         1               1   1             1   1       1       3 2                               2   02
03 9                     1             1                     1                 1   2     1 1                     1         03
04 13     1   1 1       1                           2   1 1           1                               1   2       1         04
05 9                     1                       1               2     1         1         1                 1 1           05
06 15       1     1           1 1         1 1 1       1         1   1   1           1 1       1                   1         06
07 11                           1 1         1     1                 1 1                 1                 1   1     1 1     07
08 7                     1     1                                         1       1                   2           1         08
09 5         1   2                                                                 1           1                           09
10 11           1 1         1 1         1                 1                         1       1               1 1       1     10
11 12       1         1         1     1   1 1   1     1                           1         1             1               1 11
12 16   2               1                   1         1 1 1   1       1       1 1       1   1                   1       1 1 12
13 10         2 1                       1                 1 1         1                       1 1               1           13
14 13               1 2           1               1           2         1   1   1 2         1                               14
15 10           1     1     1                         1       1                           1   1         1     1       1     15
16 14           1       2     1 1   1   3       1                         1       1                       1     1           16
17 17 2 1 1 2                       1                     2     1         1 1 1         1           1       1           1   17
18 7                                                   1   1         1                 1       1               1 1         18
19 12 1       1                 1                           1         1           1       1     1   1         2       1     19
20 4       1         1                                                   1                             1                   20
21 13   1   1     1         1       1                   2     2                         1       1   1                 1     21
22 8                     1           1             1   1             1       1 1                         1                 22
23 8         1 2           1   1                     1                                       1             1               23
24 8               1 1                                       1     1 1 1       2                                           24
25 5             1                         1 1                     1                                 1                     25
26 15       1     1     1         1 1   1 1     1       1               1         1     1 1     1                     1     26
27 11     1             1                 1           1               1                           1 1           1     2   1 27
28 19 1     1   1       1                 1 1                           1 1 1 1   1           2   1 1 1 2             1     28
29 13 1       1     1         1                       1                         1 1 1 1   1   2             1               29
30 11           2 1 1       1 1       1                       1   1                           1               1             30
31 9 1         1               1   1 1             1             1         1                       1                       31
32 14     2           1       1   1               1   1             1             1   1       1     1           1       1   32
33 9 1                   1               1       1       1             1             1             1                     1 33
34 12     1           1           1         1   1   1 1 1                                                   1 3             34
35 5     1     1                                         1       1                   1                                     35
36 10                   1                 1   1   1                           1 1           1       1 2                     36
37 10             1   1                   1   1               1     1 1 1     1                                         1   37
38 8     1       1                       1     1                                                   1       1 1 1           38
39 11                 1 1   1       2         1 1 1                       1     1                                         1 39
40 14   1           1     2                     1               1             2       2 1               1           1     1 40
41 7           1         2                     1                   1                             1                       1 41
42 11 1 2   1                   1   1           1                             1           1                     1 1         42
43 6                     2       1                         1     1                                     1                   43
44 16 1         1           1     1               1 1 1 1   1           1   1                   1 2 1                 1     44
45 12 1       1                     1 1                                     1 1   1       1               2       1       1 45
46 10                         1       1   1   2                 1   1     1     1                 1                         46
47 10         1             1           1 1         1 1   1                 1                               1       1       47
48 10             1     1           1     1 1               1           1                 1               1           1     48
49 11                   1     1         1 1                                         1             1       1 1 1   1 1       49
50 7   1 1 1                                 1     1                     1                                     1           50
51 13   1             1     1           1 1               1 1 1 1                                       1 1     1   1       51
52 10                       1 1   1   1                   1                 1 1                 1     1     1               52
53 9                 1 1 1   1               1             1               1                             1 1               53
54 11                         1     1   1         1       1     1   2                                   2           1       54
55 7   1                                   1       1 1           1                   1         1                           55
56 8                     1     1   1             1                     1                   1                           1 1 56
57 10   1       1 1         1         1 1                 1       1         1                     1                         57
58 5                   1                             1   1                               1               1                 58
59 9 1       1     1       1                   1                                         1 1                   1 1         59
60 16   1 1 1   1             1       1                 1   1     1 1                 1           2         1       1   1   60
61 12   1   1     1             1 1                               1 1         1                   1 1 1                 1   61
62 10                 1     3           1   2                                       1                       1   1           62
63 15   1 1       1 1   1     1     1 1 1                       2 1       1             1   1                               63
64 16   1   1                 1       1     1 2   1       1     1         1         1 1               1     1     1         64
65 15                               1       1 1         1             2     2       2       1     1     2                 1 65
66 13 1       1     1     1     1             1             2       1   1 1                     1                       1   66
67 9                                               1       2             1   1 1       1     1                       1     67
68 15                     1         1 1   1 1   1 3   1         1       1       1                           2               68
69 11 1           1           1                         1 1             1               1       1           1 1     1       69
70 15                                         1     1       1   1                       1   1     1   1   1     2 1 1 1   1 70
71 7   1   1                                   2             1                                                   1 1       71
72 8                   1                           2         2                           1                       1     1   72
73 12     1 1 1     1                     1 1                   1   1                             1 1               1     1 73
74 7                               1                           1           1     1                   1           1       1 74
75 13             1 1                     1   1                   1         1     1 2                   1 1   1   1         75
76 9       1                     1                     1     1                       1         1               1   1   1   76
77 12       1       1                 1           1 1                   1 1               1   1   1                   1 1   77
78 10               2         1   1                     1                   1         1       1     1   1                   78
79 12                         1   2             1   1             1       1   1             1 1         1               1   79
80 3         1                   1                                                             1                           80
81 7               1                                           1             1       1   1               1   1             81
82 6                 1   1                                                             2             1                   1 82
83 12 1         1       1         1               1     1                 1             1 1   1             1           1   83
84 10       1                 1                                         1 1   1   1         1   1     1               1     84
85 8     1                 1   2                                   1                 1         1                         1 85
86 13               2           1     1       1     1           1   1 1             1             1                 1   1   86
87 10 1       1       1           1 2 1       1               1                                                     1       87
88 14   1                             1 1 1           1         1 1   2       1               1                 1 1     1   88
89 11                   1         1                               1                       2 1     1 1   1       1         1 89
90 7                 1     1                             1 1   1               1       1                                   90
91 7           1                           1               1                                 1     1         1       1     91
92 9               1                   2                       1     1     1   2                             1             92
93 11         1                         1   1   1 1   1                 1                             1   1         1     1 93
94 14 1               1                         1 1               1       1 1   1 1                 1 1 1         1 1       94
95 6     1       2                                                                                   1           1 1       95
96 21 1                         2 1   1         1     1             1 1 1 1     1   1 1 1       3 1     1                 1 96
97 10         1     1                         1       1 2   1 1                     1         1                             97
98 10     1   1           1                             1     1             1     1 1                     1   1             98
99 6     1                                                         1                     1 1       1 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty