BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
Ngày
/
Tháng
00 14 1       1         1                       1     1     1       1   1                     2   1   1           1       1 00
01 12                                   1           1                         1           1   1   1   1 1 1           1 1 1 01
02 8             1       1   1                           1                 1     1       1 1                               02
03 12               1             1     1                 1       1         1   1       2 1     1   1                       03
04 14 1 1     2       1   1                             1 1     1   1   1                                 1   1   1         04
05 13                                 1                     1   2   1           3     1                 1 3                 05
06 8                         1           1       1   1                       1                   1         1       1       06
07 4                     1                   1   1                                                       1                 07
08 14 1   1     1 1       1 1                           1       1     1               1         1         1 1           1   08
09 15     1       1   1   2     1   1       1   1                   1     1         1             1       1           1     09
10 11       1           1         1         1                             1 1             1                   2       1   1 10
11 6 1         1                                     1                   1                 1                     1         11
12 8         2                               1   1   1                   1           1 1                                   12
13 13 1       1   1 1       1     1         1     1         1   1           1 1 1                                           13
14 14     2       1               1 1   2 1     1                   1     1               1       1         1               14
15 10       1     1   1                         1       2   1                   1   1                       1               15
16 9                                                     2 1                               1         1 1 1         1 1     16
17 9                                   1 1                           1   1 1         1 1         1                   1     17
18 11       2   1       1       1             1                     1                     1           1               1   1 18
19 9                     1   1 1                   1   2                                             1     1 1             19
20 8               1         1       1 1                                       1                             1 1         1 20
21 5               1     1                                   1                     1     1                                 21
22 11   1       1                 1                                 2 1       1         1               1   1       1       22
23 6       1       1       1                                   1                     1 1                                   23
24 7     1 2                 1         1               1           1                                                       24
25 6                             1   1                     1 1                       1         1                           25
26 11 1                         1 1         1           1                 1 1   1 1     1           1                       26
27 7     1                     1           1   1       1                       1     1                                     27
28 17   1   1     1       1               1   2         1     1 1       1             1       1   1                 1 1 1   28
29 12                                   1   1       1       2     1           1     1           1   1             1       1 29
30 7                         1   1       1                         1         1                       1               1     30
31 11         1         1 1               1                 1       2                                             3   1     31
32 7                             1       1   1             1   1                   1                                   1   32
33 12         1       1     1                 1 1                 1           1       1   1   1 1             1             33
34 12       1   1 1   3       1                 1       1                                       1               1   1       34
35 15                 1   1   1                       1   1 1     2     1   1                 3                     1     1 35
36 10       1                             2                         1               1   1 1 1               1 1             36
37 10               1           1   1                         1       1 1         1         1         1         1           37
38 9                       1                 1 1                 1     1 1   1                 1                   1       38
39 10   1       1                                   1     1           2                           1 1     1           1     39
40 15 2       1 1       1                   1     1                       1       1 1       1   1   1               1     1 40
41 15 1                 2               1     1 1   1   1             1   1 2           1     1         1                   41
42 11                   1         1 2               1       1     1 1               1                           1         1 42
43 7           1 1             2               1 1   1                                                                     43
44 10   1                           1             1             1     1                           2     1   1   1           44
45 15           1   1               1     1   1       1   1 1               1 1 1 2 1                         1             45
46 10   1                     1                       1         1         1             1   2 1             1               46
47 9     1 1       1 1     1   1                                       1                   1                             1 47
48 13         1 1 1           1       2           1       1           1     1             1             1       1           48
49 13   1   1                       1   1   1 1 1   1     1       1                 1 1               1                     49
50 16       1       1   1 1     1 1           1       1     1     1                   2             1 1                 2   50
51 9     1   1                                                   1       1   2             1     1 1                       51
52 6   1     1           1             1                     1                                       1                     52
53 14                         1   1           1                               1 1 1     1   1   1       1 1   1     2       53
54 13           1 1                       1       2         1           1       1                 2 1     1     1           54
55 9         1                         3 1     1   1         1                                                           1 55
56 10                   3                 1           1                   1 1     1                     1           1       56
57 14               1       1                             2     1   1       1                         1   1     1 1 1 1   1 57
58 10 1                     1 1     1       1                 1                       1         1     1         1           58
59 12 1                 1       1   1           1 1   1       1                     1               1     1             1   59
60 13             2           1                           1     1             1   2         2           1             1 1   60
61 10               1                         1   1 1 2     1                                       2           1           61
62 13                                 1     2             1           1 1           1   1 2                 1     1 1       62
63 8                 1             1   1 1               2                               1                     1           63
64 10         1                 1 1 1 2                                                       1 1               1         1 64
65 14 1 2           1                       1     1                     2           1     1     1 1           1           1 65
66 9 1           2   1       1                   1           1                   1                 1                       66
67 13                     1         1             1   1           1   1       1     1         1             2   1 1         67
68 8   1 1             1                                         1             1                       2       1           68
69 10                   1               1             1         2 1   1                             2 1                     69
70 13                       1       1 1         2   1 1 1             1           1                     1         1   1     70
71 8             1                                                                   1     1 1       1       3             71
72 14   1   1                   1   1   1           2         1   2       1             1       1                       1   72
73 14           1   1 1         1           1                   1           1 1           1   1                 1 1 1     1 73
74 12                 1     1                   1 1                     1           1         1 1     1 1           2       74
75 8 2                   1 1     1                 1                         1             1                               75
76 13 1       1     1                 1 1   1           1   1                         1   1         1   1             1     76
77 19 1 1   2   1 1           1       1   1     1   1           1       1       1 1                               2   1   1 77
78 13     1           1       1       1     1       1         1   2               1 1             1 1                       78
79 8     1           1               1                 1     1       1                               1   1                 79
80 9           1               1 1                     1     1 1                       1             1       1             80
81 12               1       4             1                   1       1         1 1             1 1                         81
82 10   1 2                         1                 1           1         1     2                                     1   82
83 12                   1   1   1     1             1                     1             1       1 1 1     1   1             83
84 5     1                                                             1   1     1                             1           84
85 5           1         1                                   1     1     1                                                 85
86 9     2                     1 1   1     1     1           1         1                                                   86
87 11               1                         1           1   1         1     1       1 1       2                     1     87
88 5                 1 1                     1                       1                   1                                 88
89 8 1       1               1                         1       1       1             1                           1         89
90 13               1       1     1         1       1                                     1 1           1 1   1   1   1 1   90
91 10   1           1       1               1                                                 1       1     1 1         1 1 91
92 12       1   1                         1   1     1                                         1     1   1 1       1     2   92
93 14           1 1       1         1                     1   1                     1 1 1   1               1 1 1       1   93
94 10                 1 1         1                   1                       1                         1   3           1   94
95 8     1           1               1         1           1         1         1                                       1   95
96 11   2     1                 1     1                               1 1   1                                   1   1     1 96
97 15   1   1   1                                       1           1     1 1   2       1     1   1               1 1 1     97
98 10     1   1                     1 1       1                     1     1         1                       1           1   98
99 5                     1   1           1       1                                         1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty