BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8     1       1 1         1                         1                                   1                 1           1 00
01 9                 1   1               1                               1       1   1 1     1                           1 01
02 12   1                   1           1     1                   1 1         1     1                     1   2         1   02
03 10       2               1   1     2             1 1                                           1                     1   03
04 11                                 1         3         1             1   1   3           1                               04
05 11     1                 1                           1   1         1 1       1   1                           1 1       1 05
06 6   1                                                                                   1         1 1     2             06
07 9     1   1 1 1                       1                               1                   1       1         1           07
08 5                             1               2       1                                                           1     08
09 12 1 1   1             1   1             1     1                 1           1           1           1               1   09
10 6 1                       1                                           1       1                   1   1                 10
11 7           1   1           1           1       2                   1                                                   11
12 11   1         1 1                                 1           1 1         1     1     1                         1 1     12
13 7                           1 1     1                 1                   1                             1           1   13
14 6 1                 1           1     1                                                   2                             14
15 13                   1     1   1               1   1         2                     2         1   1     1 1               15
16 15     1   2     1 1       1 1 1         1 1     1               1     1                                   2             16
17 9 1                     1                                                       1   2   1   1   1 1                     17
18 11       1               1 1 1     1                                     1   1       1                     1   1       1 18
19 9   1       2             1   1                           1         1                         1           1             19
20 8               1                     1     1 1                     1                         1   1   1                 20
21 12             1 1 2               1                 1       1   1     1 1           1                             1     21
22 11   1     2                       1 1             2                                     1                     1 1   1   22
23 12       1             1     1         1                         1   1 1     1                           1       1 2     23
24 8 1               1                         1                         2           1         1               1           24
25 8                     1                                     1   2         1                       1   1             1   25
26 11                       1               2           1                   1           1     1         1   1     1     1   26
27 9                           1     1     1   1                           1             1         3                       27
28 11     1                         1     1   1                         1   1       1       1 1     1                     1 28
29 11 1             1   1       1   1         1           1   1                           1                     1       1   29
30 14 1                     1   1                     2       1   1         1         1     2     1   1                   1 30
31 13               1       2 1                 1 1     1         1       2     1                         1       1         31
32 13   1                 1       1   1     1   1               1                 1   1 1   1                       2       32
33 12         1   1             1           1           1             1 1     1 1                     1         1   1       33
34 10             2     1     1 1                             1         1                       1 1                     1   34
35 11                   1       1 1   1           1       2                             1         1   1             1       35
36 11                               1         1         2   1           1   1         1                             1     2 36
37 19       1 2     1                     1   2     1     1   1   1       2   1                         1 1         1 2     37
38 10 1                     1   1                           1     1                   1     1           1       1       1   38
39 11       1     1                   1                   2     1     1   1 1                   1     1                     39
40 15       1   1     1                   1 1     1   1 1   1             1         1 1         1       1   1               40
41 9                               1                         1   1 1         1     1                     1     1   1       41
42 8                   1       1 1           1   1       1             1         1                                         42
43 7                           1     1 1                       1                 1 1                             1         43
44 16 1   2     1 1   1 1           1           1 1 1                               2   1       1       1                   44
45 9   1             1                       1 1                                   1               1   2       1           45
46 12       1             1 1                     1       1 2                             2     1   1             1         46
47 9 1                           1     1             1   1         1             1               1                   1     47
48 10               1 1   1                         1 1         1                   1     1             1         1         48
49 10             1     1                   1                                     1               1   1   1     1   1   1   49
50 9 1 1                                           2   1           1                                       1   1     1     50
51 11     1 1   1       1   1       1                   2     1                           1                   1             51
52 12           1       1     2 1 1               1         1 1   1   1                                     1               52
53 6             1                                 1     1           1     1                 1                             53
54 11               1 2       1     1   1       1           1         1                         1 1                         54
55 10   1                 1                 1                 1                 1 1           1           1     1 1         55
56 10         1           1                 1           1     1         1                 1       1           1     1       56
57 11 2             1             1                         1       1       1             1             1 1 1               57
58 12 1 1                           1     1                     1                   1     1         1     1 1 1           1 58
59 16           1   1         2         2                             2   1   1 1 1   1         1     1 1                   59
60 9     1           1               2                           1                   3                     1               60
61 15           1 1                     1           2           1     1       1         2   1           1         1   1 1   61
62 11 1 1 1       1     1   1     1                                                   1       1     1       1               62
63 14               1   1       1       1         1     1                   1                   1   1   1     2       1   1 63
64 6                                       1                   1         1     1   1         1                             64
65 12   1     1                         1             1   1     1       1   1   2           1     1                         65
66 7         1         1 1             1                                     1   1                         1               66
67 6         1                     1                                 1                 1                 1           1     67
68 13     1                 2     1 1           1   1   1     2         1     1                   1                         68
69 12           1         1             1                             1         2         2     2 1     1                   69
70 7                                             1   1 1         1   1                 1                               1   70
71 14 1   1 1 1 1                           1                 1 2                 2       1   1                         1   71
72 5         1 1                                             1                                           1               1 72
73 15       1                 1   1       1           1     1 1               1         1 1   1             1 1       1   1 73
74 10       1       1         1                 1     1               1                               1     1     1 1       74
75 12                 1     1 1             1 1       1     2                             1 1             1   1             75
76 17     1                         2 1 1       1             1 1 1       1 1             1 1                 1 1   1     1 76
77 17 1     1 1   1   1           1         1 3                     1       1 1   1     1       1     1                     77
78 8     1       1             1         1         1                 1               1     1                               78
79 14           1                         1   1 1           1       1   1   1         1 1         1                 2   1   79
80 11   1   1                                                       2   1       1 1         1 1       1         1           80
81 8     1           1       1       1             1                         1       1                                   1 81
82 11                     2                                 1     1 1                             1 1       2       1 1     82
83 5                   1                                                               1     1           1           1     83
84 10                     1         1     2                       2                       1                       2   1     84
85 12 1 1         1         1             1     1   1 1     1                       1           1                       1   85
86 6                             1           1               1 1                                                 1       1 86
87 11         1       1                     1     1               2                           1         2     1         1   87
88 10                     1             2 1       2                           1   1       1     1                           88
89 14       1   1   1   1 1         2           1       1                         1         1       1           1 1         89
90 9                                                     2         1 1       1                     1   1       1         1 90
91 7                     1         1                   1       1       1 1   1                                             91
92 12     2 1   1                         1   1                               1               1     2 1     1               92
93 14                       1       1 1 1           1 1               2         1   2                           2   1       93
94 16       1 1     1   1         1     1   1             1     1 1         1           1         2 1 1                     94
95 7   1           1                                       1               1     1   1               1                     95
96 11   1     1       1   1           1           1               1               1 1                       1     1         96
97 13     1     1                                   1 1     2           1                       1 1 1     2           1     97
98 15           1 1     2             1       1 1         1           1                       1                   1   1 1 2 98
99 11   1         1   1           1       1   1               1                               1 1               1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty