BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11                       1     1               1         1 2 1         1               1     1       1                   00
01 9                                     1           1   1     1                           1         1     1   1 1         01
02 8           1                                     1 1                                                   1   1   1 1   1 02
03 11     1                     1         1   2   1       1                             1     2         1                   03
04 8 2                     1                             1 2               1           1                                   04
05 6                             1         1                               1                               1 1       1     05
06 12                 1                 1 1         1                   1                     1 1 1 1   1 1 1               06
07 9   1       1         1       1   1   1       1                 1                             1                         07
08 9                                 1               1             1                   1         1 1 1       1   1         08
09 14               3               1                           1         1 1 1 2     1             1 1               1     09
10 9             1       1             1                     1       1     1                                 2     1       10
11 14 1 1 1                   1               1   1         1     1   1   1                         3                     1 11
12 9                                   1 1     1     1                     1 1 1   1                         1             12
13 17             1 1   1 1                           2 1   1         1         1     1       2       1     1     1   1     13
14 16       1         1       1     1 1   1     1     1         1     1                 1       2           1   2           14
15 17   1           1     1           1                         1   1   1             2 1             1 1   1 1 1     1   1 15
16 14       1   1       1           1       1         1 1       2   1       1         1   1                           1     16
17 4                                         1 1       1                                   1                               17
18 5                                                   1         1                       1               1     1           18
19 6     1                       1           1 1                                               1         1                 19
20 12     1     1           2       1       1                 1                     1 1           1                 2       20
21 7                                       1             1             1           1     1       1     1                   21
22 10       1         1                                               1           1     1         1   1       1     1   1   22
23 9     1           1         1         1               1   1     1                             1                   1     23
24 6     1                                               1           1   1 1                               1               24
25 9                           1                         1       1                           1       2 1             1 1   25
26 12             1         1               1     1         1 1   1                           1         1           1 1 1   26
27 10         1             1                   3                   2                         1           1       1         27
28 9   1               1       1       1     1                   1                                 1   1             1     28
29 8   1                               1 1       1                   1           1                         1           1   29
30 8                         1           2                                           1 1     1               1       1     30
31 22 1   1 1 2 1 1             1       1         1 1       2   1   1 1         1 1   2             1                     1 31
32 17   1         2     1                                     1 1             1 1     1     1 1   1     1         1 2     1 32
33 11             1     1   1             1         1         1     1 1 1               1             1                     33
34 7           1     1           1         1                       1                       1                           1   34
35 12         1           1             1     1   1                 1   1                   1       1   1 1             1   35
36 14           1   1   1     1 1     2             1 1           1   1                   1 1             1                 36
37 13   1       1   1     1   2         1           1   1                     1 1                     1                 1   37
38 8       1                     1                 1 1 1 1               1                                             1   38
39 11             1       1             1   1           2     1               1     1           1                     1     39
40 16     1     1   1               1       1 1   1 1     2       1     1     1   1       1                       1         40
41 8   1                 1     1         1                     1                   1                     1               1 41
42 7     1                 1 1               1                               1                               1     1       42
43 6             1                                                 1     1         1           1                       1   43
44 14 1     2 1                   2     2 1   1                             1 1     1   1                                   44
45 8       1 1         1             1                               1         1 1                 1                       45
46 9                                 1 1     1     1     1                         1     1 1                         1     46
47 12           1 1       1   1                 1   1           1                             1           1         1   1 1 47
48 9         1                   1             1     1   1                     2 1                     1                   48
49 9   1           1                   1       1 1     1                                           1             1       1 49
50 10         1                   2         2                     1           1   1       1                               1 50
51 12 1       1   1     1     1   1 1                                   1   1 1           1     1                           51
52 15   1                   2                             1 2           1     2   1       1               1   2     1       52
53 4             1                                     1                                     1                   1         53
54 5                                                       1         1           1               1                       1 54
55 9                               1             1             1   1     1 1                               1 1   1         55
56 6                 1                                       1   1       1                 1                       1       56
57 11 1   1                                 1   1   1   1               2 1       1                                     1   57
58 9           1             1 1                         1           1                 1       1       1             1     58
59 10   1         1         1 1               1 1                         1                               1 1     1         59
60 10   1   1 1             1   1             1           1         1                           1     1                     60
61 16           1     2       1 1                   1         1           1         1 1 1 1       2       1         1       61
62 6                         1                                 1                 1 1 1                             1       62
63 8   1             1       1             1         1         1                       1   1                               63
64 11                         1 2       1 1 1                         1                                 1     1 2           64
65 12     1 1       1       1                         1         1       1               1         2       1             1   65
66 12               1               1                         1               1         1 1     1   1   1 1     2           66
67 9           1                     1                 1         2       1 1                         1           1         67
68 9                     1           1       1       1   1                     1         1                             1 1 68
69 8                   1                       1 1                         1   1   2             1                         69
70 14 1                   1           1 1                     1             2     1             3 1           1     1       70
71 9 1                               1             2                 1             1       1                 1   1         71
72 8         1 1                                                       2                   1       1 1 1                   72
73 11 1                             1                                       2 1   1 1       1       1           1     1     73
74 13                             2       1   1 1           1 1           1     1         1     1       1         1         74
75 10                 2           1               1             1                                         1     2       1 1 75
76 15 1 1   3   1       1 2                     1             2         1         1                               1         76
77 10       1 1   1 1     2                   1 1                   1                                             1         77
78 7           1               1   1                   1 2                                                               1 78
79 16 1 1 1             1                   2 1     1   1         2     2     1   1                             1           79
80 12   1 1 1 1 1 1             1         1         1                     1                   1             1               80
81 9                 1 1     1                               1   1                     2             1             1       81
82 16 1   1 1   1   1   2         1 1               1                     1           1           1 1           1         1 82
83 15                                 1     1   1     1           1 1         1 2 1 1 1   1                 1         1     83
84 18     1       1   4             1                   1   2               1   1   1         1               1         1 2 84
85 9 1       1         1       1           1                                                               1 1       1 1   85
86 15         1     1   1       1       2 1       1         1         2                   1   1 1     1                     86
87 6               1                                       1                       2               2                       87
88 12 2 1 1                           3                                         1             1     1   1         1         88
89 7                           1                 1         1                             1             1 1             1   89
90 6       1               1     1           1                                             1 1                             90
91 11 1     1     1   1 1                 1             1           1                 1               1               1     91
92 14   1     1     1               1               2 1             1 1 1 1                   1             2               92
93 13     1               2   1     1             1                       1 1 1   1     1                 1       1         93
94 11         1           1           1                 1   1   1       1 1                                   1 1         1 94
95 11 1                       1     1       1     1           1                   1                   2   1     1           95
96 15                       2   1 1 1 1               1           1                   1     1   1 1         1     1       1 96
97 10               2   1   1                                   1             1       1 1       1           1               97
98 12     1       1   1                         1                 1             1     1   1 1     1                 1   1   98
99 14         1             1       2   1         1   1           1                         3             1     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty